Klauzula informacyjna – Formularz kontaktowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Formularz kontaktowy

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Thai Smile Salon Masażu Tajskiego pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Thai Smile, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Thai Smile Dariusz Kaczmarek ul. Ogrodowa 17 lok. 4, 61-821 Poznań, e-mail: kontakt@thai-smile.pl
 2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapyttanie z formularza kontaktowego na podstawie art. 6. ust 1. lit a. RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 2 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora, w szczególności:
 • Administrator serwera strony internetowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4,70-653 Szczecin;
 • podmioty upoważnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (usługi masażu). W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.
 3. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 4. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego ze względu na to że serwery Google oraz WhatsApp znajdują się również poza Europejskim Obszarze Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać standardów ochrony obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pani/a dane mogą zostać przetransferowane przez google oraz WhatsApp na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
Share Button

Komentowanie jest wyłączone.